Vem är Bengt Elmén?


Har du

* samarbetsproblem med en arbetskollega?

* svårt att komma fram till vad det verkligen vill?

* funderingar kring ditt eget ledarskap?

Då kan kanske mentorskap vara något för dig.

Något som många uppskattar i mitt mentorskap är min handfasta erfarenhet av att övervinna svårigheter. Ofta handlar nämligen mentorskap om att dela med sig av verktyg som gör att man som adept kan hitta kreativa lösningar på svårhanterliga problem.

I sådana situationer vill många adepter komma i kontakt med någon som själv då och då har suttit där i klistret och som vet hur det känns. Det räcker inte med att träffa någon som enbart har läst sig till hur det är.

Mina egna erfarenheter av att ta mig igenom svårigheter började tidigt – faktiskt redan när jag skulle födas. Jag hade då svårt att komma ut vilket ledde till syrebrist och en hjärnskada som går under namnet CP. Själv blir jag dock bara mer och mer övertygad om att CP egentligen står för "Cool and Powerful".

Hjärnskadan gjorde det svårt för mig att tala, gå och använda mina händer. Tidigt fick jag därför lära mig att klura ut kreativa lösningar till olika vardagsproblem. Jag kunde t.ex. sitta i dagar för att med mun och näsa pilla ihop ett 500-bitarspussel.

Sådant lärde mig att man nästa alltid tjänar på att försöka ta itu med det som är svårt istället för att fly undan, Den erfarenheten har jag haft stor nytta av på äldre dar.

Jag fick också tidigt lära mig att ha med andra människor att göra på ett intimt sätt. Även om jag kunde pussla så var det mycket annat som jag tvingades be andra om hjälp med. Det har gjort att jag genom åren har arbetslett flera hundra personer som jag många gånger verkligen har kommit in på livet. Det har givit mig en ovärderlig människokännedom.

Efter det att jag utbildade mig till socionom arbetade jag i fem år som verksamhetsledare på kooperativet STIL. STIL tog över delar av den kommunala hemtjänsten och började istället tillhandahålla personlig assistans. Under min tid växte verksamheten till en omsättning på 40 miljoner kronor.

Projektet ledde fram till assistansreformen som kom 1994. Idag har ungefär 9.000 personer egna assistenter i landet.

Efter arbetet på STIL startade jag mitt eget utbildningsföretag. Jag ville lära fler att det verkligen lönar sig att ta i det som är svårt. Jag skrev en bok som kom ut på Kommentus förlag under titeln Ditt ansvar och mitt. Trots rörelsehinder och talsvårigheter började jag rese land och rike runt och ge seminarier och kurser. Det är vad jag har sysslat med under de senaste tio åren.

Vill du veta mer om mig så kan du läsa härnedan vad Agneta Lagercrantz skrev I sin bok Hjärtans Hjärna.

Eller också kan du läsa vad Erica Sundin skrev om mig i tidskriften Personal & Ledarskap.

Kräver Acrobat Reader™

Ta ansvar och ge ansvar – att det är två sidor av samma mynt blev tydligt när jag intervjuade en rullstolsburen trettiotreåring som hade sin egen idé om chefsträning när det gäller att lära sig att ta eget ansvar och att ge ifrån sig ansvar. Han tyckte att företagsledare borde praktisera som hans personliga assistent – åt Bengt, som varken kunde gå eller lyfta ett glas eller tala ordentligt.

Jag blev osäker över hans förslag när jag tänkte mig in i det; han sköt sin kontorsstol över golvet med hjälp av fötterna, han drack juicen klunkvis från ett sugrör, armarna hängde utmed sidorna. Ibland hade jag svårt att höra vad han sa. Vad skulle jag kunna hjälpa till med i en sådan situation?

Jag behövde fråga vilket som var svårast, att ge eller ta ansvar. Fastän jag redan hade insett vilket. Bengt, född med en hjärnskada, meddelade lugnt med några ord i taget:

- Jag tror att det svåraste är att GE ansvar. Om man inte ger ansvar till någon annan tar man heller inte sitt eget ansvar.

Här ryms det svåraste i vår lust att hjälpa till. Att ge ifrån sig ansvar. Hade Bengt inte slagits mot hela samhällets lust att överta ansvaret för honom hade han knappast haft ett eget boende och sex personliga assistenter som han skulle ge ansvar till och ta ansvar ifrån.

Jag ville ju bara väl, säger vi – sårade av att hjälpen avvisas, Det kan vara ganska provocerande att möta handikapprörelsens kamp för att slippa välgörenhet, hjälpen som har en särskild ränta på skulden: Håll käften och var tacksam.

Att hjälpa är en svår konst. Hjälp skulle också kunna kallas att inte ta för mycket ansvar. Ett citat av den danske filosofen Søren Kierkegaard som jag har på mitt arbetsrum lyder ungefär så här: Om man verkligen vill hjälpa någon annan, måste man möta den personen precis där den är.

Det betyder att man måste förmå sig själv att stå tillbaka, låta andra göra sina misstag och inse att man genom att ge ifrån sig ansvar ger andra människor möjlighet att växa inifrån.

Bengt sa att det borde vara chefernas viktigaste läxa: att våga släppa sina underordnade och GE ansvar. Men ska de börja lita på sina medarbetare måste de lära sig helt andra sätt att leda, menade han.

Agneta Lagercrantz