Introduktion


Vi upplever alla utmaningar i dagens turbulenta arbetsliv.
Ett sätt att möta dessa utmaningar är att skaffa sig en egen mentor.

En mentor kan ge dig
* nya idéer
* inspiration
* ny kunskap
* möjlighet till reflektion och kontemplation.

Därför är jag mentor

När man som jag är född med ett funktionshinder så blir livet annorlunda. Det blir inte nödvändigtvis sämre, men det blir annorlunda. Och leder funktionshindret som i mitt fall till att man varken kan gå eller använda sina händer så särskilt bra så får man tänka om. Man lär sig att tänka i nya banor. Man lär sig bland annat:

• att det är på mig det beror
• att det svåra även kan inrymma möjligheter
• att självuppfattningen är grundläggande

Är man dessutom hänvisad till en situation där man dagligen och stundligen måste ta emot hjälp från andra så lär man sig snart att man måste inta ett kreativt förhållningssätt till de utmaningar som man möter. Kreativiteten blir en del av vardagen.

Den kunskap om livet som man härigenom förvärvar vill man gärna förmedla till andra. Jag gissar att det var därför som jag började arbeta som mentor. Men det är inte hela sanningen. Jag tror också att följande tre faktorer spelade in:

* Mitt intresse för böcker
* Min nyfikenhet på människor
* Min inriktning mot resultat

1. Böcker

Mitt intresse för böcker började rätt tidigt i livet. När mina kompisar sprang ut för att spela fotboll så tog jag fram en god bok. På så sätt lärde jag mig redan i ungdomsåren att man har ett val. Antingen lägger man sin uppmärksamhet på det man kan eller på det man inte kan. Och väljer man i varje situation att enbart tänka på det man inte kan, så blir livet rätt tråkigt.

Livet är fullt av begränsningar för var och en av oss. Oavsett vilket val vi gör så är det alltid förknippat med vissa uppoffringar – uppoffringar som vi säger ja till när vi väljer just det handlingsalternativet.

I varje situation som vi hamnar i finns det således det vi kan kontrollera och det vi inte kan kontrollera, och valet är vårt. Det går alltid att välja vad man ska lägga sin kraft och energi på.

För mig var det så att mitt intresse för böcker också berodde på en vetgirighet. Jag ville veta hur saker och ting fungerade och hängde ihop. Jag tror att en sådan vetgirighet är en förutsättning för att bli en bra mentor. Mentorskap är ju en form av kunskapsförmedling och då är det givetvis bra om mentorn besitter vissa kunskaper, men också är beredd att hela tiden utvecklas och lära sig mer.

2. Människor

Min nyfikenhet på människor började också tidigt i livet. När man har ett rörelsehinder som jag så sitter man ganska mycket. Man springer inte omkring lika mycket som andra barn och ungdomar. Istället tvingas man kanske lyssna till vad de vuxna samtalar om. Man tvingas reflekterar över deras glädjeämnen och besvär.

Det dröjde inte heller länge för än andra slog sig ner bredvid mig och började anförtro sig med både det ena och det andra. Det är något med själva sittandet som är viktigt här. Jag antar att det känns tryggt att slå sig ner bredvid någon som redan sitter. Det inger en känsla av lugn och förtroende.

Många gånger när vi söker oss till en mentor eller en annan samtalspartner kan det var just detta som vi är ute efter. Vi kanske är ute efter en fristad från vardagens stress och tumult. Vi behöver komma ifrån ett tag för att få möjlighet att samla tankarna och komma igen med nya krafter.

Men detta förutsätter givetvis också att du hittar någon som är intresserad av att lyssna till din historia. Jag hade tidigt ett sådant intresse av att lyssna till människors berättelser och livsöden.

3. Resultat

Vad som räknas i den här världen är resultat. Vill du förändra något så måste du också åstadkomma något. Det går inte att enbart tänka sig fram till en förändring.

Det finns människor som kommer till den här världen fast beslutna att förändra den. De vill göra något bättre av den. De kanske blir aktivister i Green Peace eller engagerar sig i någon annan organisation.

Efter en tid upptäcker de kanske att det inte går att förändra världen enbart genom att protestera mot det som är dåligt. De kanske får insikt om att ett bättre sätt att förändra världen är att lyfta fram det som är bra.

Jag gissar att jag är en av dessa individer. Jag har upptäckt att uppmuntran faktiskt kan leda till förnyelse – inte minst genom att försöka leva som man lär. I min verksamhet med mentorskap försöker jag visa andra att det går:

* att ta ett större ansvar för sitt eget liv
* att övervinna svårigheter
* att skapa sig det liv man vill ha

Härigenom försöker jag bidra till att den här världen i någon mån blir något bättre.