Mentorskap för Achievers

Mentorskap kan vara ett utmärkt sätt:

* att behålla nyckelpersonerna i ett företag,
* att ge dem uppmuntran,
* att erbjuda dem möjlighet att utvecklas.

Alltfler Achievers upptäcker:

* att traditionell ledarskapsutbildning inte räcker,
* att de istället vill ha individuell rådgivning,
* att de avundas de gamla grekerna med deras allvetande orakler.

I brist på dessa orakler erbjuder jag dig mentorskap.

Vill du till exempel utforska:

* vilket nästa steg du ska ta i din karriär?
* hur du kan tackla ett specifikt problem på din arbetsplats?
* hur du kan vidareutveckla ditt ledarskap?

Då kan mentorskap vara något för dig.

Mentorskap kan vara ett verktyg för:

* att bli mer medveten om sina egna resurser
* att få ett oberoende bollplank att bolla idéer och uppslag mot
* att bli styrkt och övertygad innan man internt lägger fram ett förslag eller tar itu med ett problem

Peka på ledorden nedan så får du veta mer:

.

Vill du samarbeta med någon:

* som redan på 60-talet introducerade MBB – Management by Going to the Bathroom – och som härigenom fick en unik relation till sina över 1.000 medarbetare?

* som var med om att bygga upp STIL – ett kooperativt företag – från noll till en årsomsättning på 40 miljoner kronor på fem år?

* som i tidig ålder lärde sig lägga 500-bitspussel med hjälp av mun och näsa och som därigenom blev envis, målmedveten och stark?