Utbildning

Vid sidan av mitt arbete som mentor stödjer jag även människor i deras utveckling med hjälp av utbildning. Hittills har jag hållit i utbildningsinsatser på följande platser:

Exempel på teman för mina utbildningsinsatser är:

* Att sätta mål för sin framtid

* Hur du kan ge förstklassig service

* Så vänder du svårigheter till möjligheter


Peka på ledorden nedan så får du veta mer:

Mina utbildningsinsatser innehåller
Humor & Allvar
Föreläsning & Övningar
Teori & Praktiska exempel
De kan handla om
att ändra din inställning till problem
att ta ett större ansvar för hela ditt liv
att ta reda på vad du verkligen vill
Några tänkbara alternativ
Veckokurser
Veckoslutskurser
Föredrag & Halvdagsseminarier


Utbildning för specifika yrkesgrupper

Personliga assistenter

Sedan 1994 har jag hållit kurser för personliga assistenter.

Jag har besökt ett stort antal kommuner och assistansföretag från Gällivare i norr till Lund i söder.

Den utbildning jag erbjuder är uppdelad på en grundkurs och en fortsättningskurs som vardera omfattar en halvdag. Ibland har jag även skräddarsytt längre utbildningsinsatser.

Innan jag startade mitt utbildningsföretag var jag med om att sjösätta och leda det så kallade STIL-projektet vars erfarenheter låg till grund för assistansreformen.

Mina kurser för personliga assistenter belyser bland annat följande:

• Fördomar kring funktionshinder.
• Behovet av en rak och tydlig kommunikation.
• Konflikthantering.
• Risken för överbeskydd.
• Betydelsen av gränsdragning.

Du kan läsa mer om mina utbildningar i följande kompendium:

Att vara personlig assistent